Gulvafslibning – Gulvafhøvling, gulvrenovering og gulvbehandling

Gulvafslibning er en behandling af trægulve som ved hjælp af sandpapir afsliber den oprindelige overfladebehandling. Her benyttes sandpapir som fjerner gulvbehandlingen lidt efter lidt.

Gulvafslibning er mange processer

Først benyttes en grovkornet sandpapir som fjerner det meste af overfladebehandling hvorefter der skiftes til finere og finere papir indtil den optimale gulvfinish er opnået. Herefter er gulvet klar til en ny overfladebehandling.

Gulvafslibning i gamle dage

Gulvafslibning der virkelig gør en forskel. Prøv at se her på billedet den markante forskel.I meget gamle dage hvor sandpapir ikke var opfundet benyttede man blot sand som blev smidt ud på trægulvet. Når så folk gik på gulvet afsleb sandet automatisk gulvoverfladen og fjernede sæbefilm, skidt og snavs samt hvad der ellers måtte være af urenheder. Og efter en rum tid fejede man sandet op og man havde det smukkeste sandskurede trægulv. Det var i sandhedens tegn en speciel måde at renovere overfladen på sit gulv, men ikke desto mindre var det metoden på daværende tidspunkt. Når så alt sand var fejet væk blev gulvet vasket indtil flere gange med en tyktflydende blanding af sæbespåner. Her blev træet mættet med sæben hvorved der blev skabt en særdeles slidstærk overflade som afviste alt. Herefter var den normale gulvrengøring med en traditionel gulvvask hvor der i tilfælde af meget smuds blev foretaget en gulvskuring hvor trægulvet blev lagt iblød med sæbevand og derefter skuret med en stiv børste.

Gulvopgaver og gulvarbejder

Gulvopgaver udføres med forskellige former for gulvarbejder og er ofte i forbindelse med gulvlægning eller gulvrenovering. Hvilke gulvopgaver fines der? Til gulvrenovering udføres der forskellige former for gulvarbejder som hver især har sin funktion i selve gulvprocessen. I nybygninger er gulvopgaverne altid at udføre en gulvmontage samt en gulvlægning. Nye trægulve kan lægges enten som et flydende gulv eller som et gulv der fastgøres på et undergulv af strøer. Dette gøres typisk på gulvstrøer som bliver lagt på langs og på tværs af betonnen hvorefter gulvbrædder lægges ovenpå i fer og not og fastgøres med søm.

Gulvrenovering og gulvmontering

I andre tilfælde når der er tale om en gulvrenovering er omlægning også en mulighed såfremt træet har forskubbet sig eller det fra starten har været lagt forkert. Ellers er det normalt blot en opfriskning af gulvoverfladen som her er nødvendigt. I andre tilfælde er en gulvrestaurering en mulighed som ofte anvendes i forbindelse med fredede bygninger som slotte, herregårde og gamle kirker.
Gulvrestaurering af bevaringværdige gulve
Gulvafslibning af et gammelt sildebensparket. Her ser du forskellige maskiner til udførselse af gulvarbejdet.Gulvrestaurering benyttes når det gamle trægulv skal bringes tilbage til oprindelig stand og udseende. Her benyttes, om muligt, de samme gulvmaterialer som dengang og vi som gulvfirma anvender samme redskaber og arbejdsmetoder som dengang trægulvet oprindeligt blev lagt. Her bringes gulvet tilbage til samme gulvstil med en gulvgenre der matcher arkitekturen, interiør og møbler fra dengang hvor bygningen blev opført. Det er vigtig her at benytte det oprindelige gulvgrej og de gulvmaterialer som var dengang for at kunne udføre arbejdet efter de gamle håndværksmæssige traditioner. Det kræver dog at gulvmanden har den fornødne trætekniske viden samt gulvtekniske kunnen for at håndtere de gamle gulvredskaber og arbejdsmetoder. Det gamle trægulv skal behandles med respekt idet det er omdrejningspunktet for hele restauringsfasen. Med venlighed og til mindst mulig gene bearbejdes gulvet nænsomt og meget blidt, for der er jo ikke grund til at afslibe mere træ end højest nødvendigt.
Gulvmaskiner og ny gulvteknologi
Der må tages højde for hvordan undergulvet er lagt idet der i fordums tider ikke var standarder for trægulve og lægning heraf. Ofte var gulvplankerne savet op direkte på et savværk uden en særlig god finish og af alt blev der på den tid ikke benyttet fer og not til samling af trægulvene. Det vil sige at gulvbrædderne blot blev lagt ved siden af hinanden og fastgjort til undergulvet. Det var ofte ru gulvplanker som blev skrabet med et skrabejern og var nærmest det vi kender som en høvl nu om dage. Det var blot meget besværligt at arbejde med idet man skulle lægge på sine knæ og rykke baglæns mens gulvet blev skrabt. Et møjsommeligt og svedigt stykke arbejde der ikke vil have en gang på jorden nu om dage. Modsat restaurering af gamle gulve bliver nyere trægulve, fra sidste århundrede, normal afslebet eller afhøvlet med moderne og kraftige gulvmaskiner.
Gulvafhøvling der virkelig går i dybden
Til sammenligning er det nøjagtig den samme proces man gør idag når et trægulv afslibes med sandpapir. Processen er blot en anden men resultatet bliver det samme. I tilfælde hvor en gulvafslibning ikke kan trænge ned og fjerne gulvbehandlingen er det muligt at afhøvle gulvet hvor der benyttes en guvlhøvl som ved hjælp af skarpe klinger nærmest skraber eller skræller overfladen af. Herefter fremkommer der høvlspåner som affald lige nøjagtig som vi kender det fra sløjdtimerne i skolen.

“En gulvafhøvling går meget dybt ned i træet hvorfor dybe hakker, ridser og ujævnheder fjernes.”

Også mindre skævheder i gulvet bliver udlignet ved en gulvafhøvling som i det hele taget er særdelse velegnet til de bløde træsorter som gran og fyr. I tilfælde hvor gulvet har:

 • Fernis
 • Maling
 • Tæpperester
 • Limrester
 • Spartel

eller andre former for kraftig og stærk overflade er gulvafhøvling en nødvendighed. Det er de færreste gulvfirmaer som kan udføre en gulvafhøvling idet det kræver mange års rutine samt erfaring med at være gulvoperatør med en gulvhøvl.
Gulvtjek og gulvvurdering
Gulvafslibning med en rondelsliber. En polermaskine med en specialpat til finslibning eller mellemslibning af gulvoverfladenHer skal der først laves en gulvvurdering og et gulvtjek for at vide om gulvets beskaffenhed er af en sådan karakter at gulvet kan tåle en afhøvling. For det første er det vigtigt at der er træ nok at afhøvle af og for det andet er det vigtig at træets konsistens kraftig og ikke blevet porøst på grund af skader som følge af:

 • Borebiller
 • Råd
 • Svamp

Endvidere må selve undergulvet tjekkes for at vide om det er mørnet og kan klare de voldsomme rystelser og vibrationer som gulvoverfladen udsættes for.

Gulvhøvl og gulvslibemaskine

Under selve afhøvlingsprocessen vil gulvoperatøren nøje følge trægulvets forløb og til stadighed være særdeles opmærksom på uregelmæssigheder som måtte være i træet og gulvet. Enhver lille uopmærksomhed under selve afhøvlingsprocessen kan være fatalt for trægulvet med ødelæggende virksning så det i værste fald ikke kan rettes op igen. Derfor er gulvafhøvling uegnet i ukyndiges hænder hvorfor det skal frarådes.

NOTE: Gulvafslibning og gulvafhøvling bør udføres af en fagmand. En professionel gulvmand med erfaring med gulvarbejde og viden om træ.
Gulvsliber leje af gulvslibemaskine
Gulvafslibning hvor der er problemer med at komme igennem gulvoverfladen. En gulvafhøvling burde måske være mere på sin plads.Omvendt ser vi, at steder hvor man har udlejning af gulvslibemaskiner tilbydes også gulvhøvl leje. ‘Gulvsliber leje’ og ‘gulvhøvl leje’ er absolut 2 vidt forskellige ting for som sagt er en gulvhøvl i ukyndige hænder til skade for ethvert trægulv. Det kan dog være fristende at leje en sådan gulvhøvl såfremt boligens trægulve er umulige at afslibe. Der findes forskellige staldtips og triks der kan gøre at besværlige trægulve alligevel kan afslibes og få en smuk og slidstærk overflade. Men som hovedregel tilråder vi altid at benytte en gulvfagmand som har de rette kompetencer samt den viden og erfaring som er nødvendig for at kunne udføre en gulvafhøvling på en håndværksmæssig korrekt måde. Efter at træet er afhøvlet vil gulvet flosset og meget ru i overfladen hvordfor der altid udføres en gulvafslibning for at give gulvfladen den rette finish. Her finslibes gulvet så det er klart til en ny gulvbehandling.
Gulvbehandling der fortryller
Et trægulv der er nyafslebet bliver hurtigt nedbrudt såfremt det ikke får en beskyttende overfladebehandling straks. Ubehandlede trægulve kan ofte købes men skal som hovedregel altid efterbehandles så snart at de er lagt i boligen og skal fungere som en gulvflade med slid. Det er en proces som kunden selv har en stor indflydelse på. Det endelige resultat afhænger ofte af kundens drømme til udseendet af gulvoverfladen. Her kan det ofte være svært at træffe det rette valg idet udbuddet af gulvbehandlingstyper ofte er stort og en smule uoverskueligt. For os professionelle som til dagligt beskæftiger os med dette område at forny gamle og slidte gulvoverflader har vi naturligvis det naturlige overblik. Men for en kunde som måske kun kommer til at opfriske sine gulvet nogle ganske få gange i livet vil det være svært at finde den rette gulvløsning. Derfor stiller vi her vores viden og gulvkompetence til rådighed for gulvspørgsmål til de enkelte former for gulvbehandling hvad for eksempel:

 • Udseende
 • Stuktur
 • Overflade
 • Glans

og andet. Derfor vil det første step normalt være at soignere terrænet og kontakte en række gulvfirmaer for at indhente viden og inspiration.

Afslibning af et trægulv med en rondelsliber. Gulvpolering og afslibning af gulvoverfladen
Gulvinspiration giver tilfredse kunder
Vi kan tilbyde dette gratis og helt uforbindende. Der findes 2 forskellige måder:

 • Vores konsulent kan aflægge dig et gratis og uforpligtende besøg hvor kan kan vise dig de forskellige former for gulvbehandling. Her kan kan ved selvsyn se dit trægulv og være i stand til at vurdere det og få en snak om dine ønsker og behov samt på bedste vis rågive dig om muligheder for dit trægulv.
 • Aflægge vores gulvbutik et besøg hvor du kan se prøver på forskellige ny plankegulve, parketgulve, lamelgulve og laminatgulve. Her er du også velkommen til at besøge vores gulvgalleri, som ligger i forlængelse af gulvbutikken, hvor du kan se de mange forskellige gulvtyper, træsorter og overfladebehandling.

Træsorter af mange forskellig slags
Vi fører som standard træsorter som:

 • Ask
 • Eg
 • Bøg
 • Gran
 • Fyr
 • Jatoba
 • Merbau
 • Douglas
 • Pitch Pine

Endvidere kan du se de forskellige gulvtyper og træsorter i udførelser og dimensioner som kan passe til din bolig og som kan virke som en naturlig inspirationskilde til behandlingen af dit trægulv. Når vi taler overfladebehandling og gulvbehandling så kan vi vise dig følgende typer behandling på det nævnte trægulv:

 • Olie
 • Hvid olie
 • Lud
 • Hvid lud
 • Lak
 • Hvid lak
 • Voks
 • Bejse

Herudover er der sæbebehandlede trægulve som vil stå med den naturlige træfarve og træoverflade uden at være nævneværdig påvirket af en gulvbehandling.
Gulvbehandling med forskellig udseende
Når du har fået den fornødne inspiration har du mulighed for at kunne tage stilling til efterbehandlingen på baggrund af de faktuelle forhold og den inspiration som du nu har fået. Vi ser dog alligevel i en række tilfælde at en gulvbehandling aldrig vil tage sig ud på helt den samme måde når det bliver lagt på kundens trægulv som den måde det så ud på i vores gulvbutik eller gulvgalleri. Selvom du kan få nok så meget information og visuelle syn for sagen i vores gulvhus er det helt anderledes når overfladebehandlinge lægges på dit trægulv. Derfor tilbyder vi altid vore kunder at lave en udfaldsprøve når gulvafslibningen på kundens trægulv er udført. Her laves der en lille prøve som kunden godkender inden vi udfører resten af gulvarbejdet. Vores kunde bliver naturligvis kun tilfreds såfremt gulvets udseende lever op til forventningerne, så derfor er denne fase særdeles vigtig.
Gulvværkstedet og gulvsnedkeriet
Såfremt du har et overskydende stykke af dit trægulv vil du kunne aflevere det til Børge på vores gulvværksted, hvor kan på gulvsnedkeriet vil kunne afslibe træet let og give det gulvbehandlinger efter ønske. Herefter vil du kunne se forholdsvis små prøver men de er dog nok til at du vil kunne danne dig et indtryk af det endelige slutresultat.
Gulvbørge viser rundt
Gulvafslibning københavn Gulvafslibning med en gulvslibemaskine. En såkaldt rondelsliber eller polermaskine.Og netop Gulvbørge nede i værkstedet er en gulvkapacitet hvad angår indsigt i træ og gulvmaterialer. Han kender alle finesser tips og tricks når et trægulv skal udfærdiges når det skal tilpasses boligen og kundens ønsker og behov. I særdeleshed når det gælder udskiftning af gulvplanker og parketstave når gulvet er af ældre dato. Nyere trægulve har standard mål med klare standarder for dimensioner hvilket går gulvarbejet forholdsvis let. De rigtig gamle trægulve er ofte blevet lavet efter tommestokken uden særlige dimensioner, og når det er tilfældet må en tilpasning ofte gøres ved at udføre gulvplankerne og parketstavene på vores gulvsnedkeri. Men her er vi heldigvis begunstiget i at have Gulvbørge ansat som er særdeles kapabel i håndteringen af enhver form af trægulv på vores gulvværksted. Det samme gælder gulvreparation hvor dybe hakker, vand- og brandskader ofte kan repareres her. Så har du en specialopgave indenfor gulvrenovering er du meget velkommen til at kontakte os.
Dørtrin og gulvlister
Ikke nok med at gulvfladen skal opfriskes med en afslibning og ny efterbehandling, så er dørtrin og trappetrin også oplagt at få med i den samme ombæring. Det skaber den bedste helhed når trappetrin og dørtrin får den samme overfladebehandling som trægulvet. Vi har ofte udført et stykke gulvarbejde hvor det færdige gulv kommer til at fremstå smukt og flot men hvor kunden ikke ønskede dørtrinnene lavet. Det er synd og skam idet den sidste klatskilling for behandling af dørtrin er givet særdeles godt ud. Her benyttes en mindre gulvslibemaskine som er beregnet til afslibning af netop dørtrin og andre besværlige områder som:

 • Hjørner
 • Under raditatorer
 • Svært ufremkommelige steder
 • Trappetrin
 • Dørtrin

God gulvservice er vigtig for os
Som en del af gulvarbejdet er gulvservice vigtig for os. Her skal kunden være tilfreds for her er kunderelationer altid i centrum. Det gælder før, under og efter gulvarbejdet hvorfor vi altid laver en evaluering til sidst. Når det endelige gulvarbejde er færdiggjort laver vi altid en såkaldt afleveringsforretning med kunden. Det vil sige, at vi sammen med kunden gennemgår gulvet og det guvlarbejde som nu er blevet udført. Her påviser vi hvilke bemærkninger vi har til gulvet og gulvets forløb samt om der er yderligere bemærkninger til eventuelle hakker, trykmærker eller revnver og sprækker. Kunden kan i den forbindelse komme med sine kommentarer og såfremt kunen synes at der er ting som ikke er udført tilfredsstillende udbedrer vi naturligvis fejlen og fortsætter til kunden er tilfreds.
Gulvprocesser opdeler gulvbearbejdningen
Vi har en række referencer indenfor vores arbejdsområde som vi gerne deler med vore kunder. For nylig har vi blandt andet udført en gulvafhøvling og gulvafslibning på Amager. Her kan vi fremvise foto og video optagelser af det fernis belagte gulv med før og efter billeder som illustrerer den forvandling som gulvet tog. Derudover foretog vi en større gulvrenovering i Valby sidste torsdag. Her var alle gulvprocesser i gang, herunder:

 • Gulvlægning
 • Gulvrenovering
 • Gulvafslibning
 • Gulvafhøvling
 • Gulvbehandling

Her blev kunden så glad, at vi fik serveret kaffe og hjemmebag dengang vi var færdig. Og netop hjemmebag er noget som vi gulvfolk sætter stor pris på idet det skærper sanserne og giver gulvarbejdet en lille ekstra dimension. Så vidt muligt tager vi altid et stykke med hjem til Gulvbørge hvilket altid bringer usigelig lykke. Skulle du have spørgsmål til Børge eller undertegnede om gulvafslibning eller andet?  Kontakt gulvekspert at besvare alle Gulvafslibning relaterede tech og spørgsmål. er du altid velkomme til at ringe, og vis den ene ikke tager telefonenen så bliver den stillet om til den anden. Vi tager telefonen alle dage også aften og weekend.